22 August 2005

Pesme iz kazamata (drugi deo), 25

mladi galebovi na trgu
kruže kruže braon tufnice

njihovo perje uskoro postaće belo
a repovi pod vrhovima perja krila crni

treba se njima nadati
pesnici su sakupljači otpadaka

oštri nasuprot zalaska sunca nebo
trbusi puni bluza nasuprot

nadolazećoj dugoj zimi slepa ulica
trotoar spora ledena smrt

čeka nada se gubi nadu
i nadajmo se nalazi je ponovo

ponekad neće biti dovoljno
ali više nema gotovo je proživljeni život

jedan odbačeni popis pesma završava se
»arheazoa« na bis ili

ne ne znam nisam tamo bio
treba sve ovde da smestim u dve

kutije a onda odnesem kući »ne
uznemiravaj . . . napolju slavimo«Poem "Casemate Poems (part two), 25" by Joe Blades, translated into Serbian by Dubravka Đurić, from the forthcoming October 2005 book, pesme iz kazamata (Beograd: RAD).

T-shirt: O.L.Q.O.P. Golden Eagles
loc: Fredporkloin
temp: 26
sound: The Clash, Clash on Broadway, Disc 1

1 comment:

Simply Kel said...

Very cool and kinda weird to see it in Serbian. Exciting though. Good stuff!